About me

Noże, które przedstawiam na tej stronie, są wykonane przeze mnie wg moich własnych projektów.

Pierwszy nóż zrobiłem jako 12-latek, korzystając z piwnicy mojego kolegi. Później włączyła się pasja – z zamiłowania do samego narzędzia, z fascynacji zjawiskiem, jakim jest nóż. Nie miałem nauczyciela, wszystkiego nauczyłem się sam, metodą prób i błędów – w czasach, kiedy dostęp do internetu był jeszcze ograniczony. Zupełnie inaczej niż większość knifemakerów zaczynałem od trudniejszych wklęsłych szlifów, z czasem jednak rozsmakowałem się także w płaskich. Jeden z moich noży – Lizard, został przedstawiony w 2009 r. w obcojęzycznym albumie poświęconym nożom i ich twórcom – „500 knives. Celebrating Traditional & Innovative Designs” John Jensen. W swoim dorobku mam noże myśliwskie, typu outdoor, fighter, knife–art, a także trudne do sklasyfikowania, ale bardzo charakterystyczne Frontiery czy CopperFieldy.

Przez lata wypracowałem unikalny i rozpoznawalny na pierwszy rzut oka styl moich noży, znany z harmonii designu, wielkiej dbałości o detale, precyzji w wykończeniu. Każdy nóż wykonuję niemal od początku do końca sam – oprócz hartowania. Wszystkie pochwy projektuję i wykonuję także własnoręcznie.

The knives presented on this site are all manufactured by me according to my own designs. I made my first knife as a 12-year-old in my friend’s basement. Later on the passion begun. I call it the passion for the knife as a tool and the fascination with the phenomenon of a knife.  I did not have any teacher; I learnt everything by myself through trial and error, at the times when Internet access was still very limited. Quite unlike the other knife makers, I started with the more difficult hollow grinds, just to start enjoying the flat grinds in the later days. One of my knives, The Lizard, was presented in 2009 in the album dedicated to the knives and their creators titled „500 knives. Celebrating Traditional & Innovative Designs” by John Jensen. In my portfolio I also have hunting knives, outdoor and fighter types, knife-art, as well as difficult to classify, but very characteristic Frontiers and Copper-Fields.

Over the years I developed unique style that is recognizable at a first glance. The style that known for its harmony of design, great attention to detail, and precision finishing. Each knife is made by me from scratch, except the hardening process. Each sheath is designed and manufactured by myself.